Affärsjuridik

särskilt inom arbetsrätt, företagsrekonstruktioner och konkurser

i samarbete med Advokat Jonas Reiner AB, Dag di Meo Advokatbyrå AB och Advokatfirman Cederlöv AB

Affärsjuridik

Vi erbjuder affärsjuridiska tjänster till både svenska och internationella klienter, exempelvis vid företag- och fastighetsöverlåtelser, kompanjonsavtal, bolagsrättsliga frågor samt tvistelösning.

Arbetsrätt

Våra klienter är små och medelstora företag inom olika branscher som insett att arbetsrätten blivit mer och mer komplex. En rad formella föreskrifter riskerar rättsförluster för den som inte är insatt. Alla företagsledare måste idag känna till begreppen saklig grund, tillräckliga kvalifikationer, företrädesrätt och turordning. Företagsförvärv, nyetableringar, nedläggningar och omstruktureringar kan inte längre genomföras utan involvering av arbetsrättslig expertis.

 

Konkurser, Likvidationer och Företagsrekonstruktioner

Våra advokater förordnas regelmässigt som konkursförvaltare och rekonstruktörer vid länets domstolar.

Av Bolagsverket utses advokatbyråns delägare som likvidatorer i såväl likvidationer som beslutats av bolagsstämma som av Bolagsverket.

Kontakt

Westerberg & Järund Advokatbyrå AB
Frejgatan 32
113 26 Stockholm

Organisationsnummer: 556860-9589
Säte: Stockholm
info@westjar.se
Telefon +46 (0)8-440 90 90
Fax +46 (0)8-440 90 99

Behandling av personuppgifter [PDF]

Medarbetare

Claes-Göran Westerberg

cg.westerberg@westjar.se
Tel: +46 705 70 26 09
Fax: + 46 8 440 90 99
Westerberg & Järund Advokatbyrå AB
Frejgatan 32
SE-113 26 STOCKHOLM

Claes-Göran har varit verksam som advokat sedan 1987. Sedan 1990 har han i stor utsträckning arbetat med arbetsrätt och varit ombud på arbetsgivarsidan i såväl allmänna domstolar som i Arbetsdomstolen. Han biträder också vid olika företagsförvärv och omorganisationer. Han har under åren varit förordnad som förvaltare i flera hundra konkurser.

Fredrik Järund

fredrik.jarund@westjar.se
Tel: +46 702 64 05 66
Fax: + 46 8 440 90 99
Westerberg & Järund Advokatbyrå AB
Frejgatan 32
SE-113 26 STOCKHOLM

Fredrik har lång erfarenhet av advokatverksamhet och har tidigare varit delägare i de svenska verksamheterna för två av de största internationella advokatbyråerna, DLA och Eversheds. Han är verksam inom affärsjuridik, med särskild inriktning på arbetsrätt och obeståndsrätt. Han blir regelmässigt förordnad till konkursförvaltare och har erfarenhet av konkurser i skilda branscher såsom verkstadsindustri, transporter och turistanläggningar.

Joakim Orsén

joakim.orsen@westjar.se
Tel: +46 76 777 88 29
Fax: + 46 8 440 90 99
Westerberg & Järund Advokatbyrå AB
Frejgatan 32
SE-113 26 STOCKHOLM

Joakim tog juristexamen vid Uppsala Universitet 2017. Han har därefter varit verksam vid Migrationsverket. Sedan början av 2019 har han varit anställd som biträdande jurist vid advokatbyrån.

Christina Erixon

christina.erixon@westjar.se
Tel: +46 8 440 90 90
Fax: + 46 8 440 90 99
Westerberg & Järund Advokatbyrå AB
Frejgatan 32
SE-113 26 STOCKHOLM

Christina har mångårig erfarenhet som advokatsekreterare. Hon har arbetat på både stora och små advokatbyråer.

Jonas Reiner

advokat@jonasreiner.se
Tel: +46 705 62 85 45
Fax: + 46 8 440 90 99
Advokat Jonas Reiner AB
Frejgatan 32
SE-113 26 STOCKHOLM

Jonas har arbetat på advokatbyrå sedan 1981. Dessförinnan 2,5 års tingstjänstgöring. Han har såväl under tinget som under alla år på byrå arbetat med utsöknings- och insolvensrätt. Haft egna konkursförvaltarförordnanden, mer än 1600 st, sedan 1985. Han arbetar idag även med affärsjuridik, främst överlåtelser, fastighets-och hyresfrågor och avtalsrätt. Han har under åren även haft en del brottmål med fokus på lite mer komplicerade eko-mål. Han har suttit i styrelsen för Konkursförvaltarkollegiet i Stockholm (REKON) i flera år, var dess ordförande under ett år. Han har löpande varit utsedd som likvidator och som rekonstruktör.

Magnus Cederlöv

advokat@cederlov.se
Tel: + 46 733 16 84 00
Fax: + 46 8 440 90 99
Advokatfirman Cederlöv AB
Frejgatan 32
SE-113 26 STOCKHOLM

Magnus har lång erfarenhet av obeståndsrätt och har sedan mitten av 1980-talet varit verksam som konkursförvaltare, rekonstruktör och likvidator, både som advokat och vid Ackordscentralen Stockholm. Han har bred branscherfarenhet och förordnas regelbundet i större uppdrag både i och utanför Stockholm. Uppdragen under senare tid har bl a omfattat större finansbolag, byggkoncerner, butikskedjor och idrottsföreningar, men även uppdrag för mindre och medelstora företag.

Dag di Meo

advokat@dimeo.se
Tel: +46 707 72 86 92
Fax: + 46 8 440 90 99
Dag di Meo Advokatbyrå AB
Frejgatan 32
SE-113 26 STOCKHOLM

Dag har varit verksam som advokat sedan 1984 främst med inriktning på affärsjuridik och konkursförvaltaruppdrag. Han har bl.a. stor erfarenhet av fastighets- och byggkonkurser samt konkurser inom finanssektorn. Åren 1998-2002 var han ordförande för Konkursförvaltarkollegiet i Stockholm (REKON) och under 2002/03 adjungerad ledamot av Svea Hovrätt.